Wednesday, June 5, 2013

הכיף בהסבר לילדים

בן וחבר שלו רואים רובוטריקים:

חבר: מה זה?
בן: זה רובוטריק רע שקוראים לו שקרניק
חבר: אבל זה כריש, אז איך הוא עף?
בן: זה כריש מעופף
חבר: אה.